УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ ХОКЕЙНИХ ТЕРМІНІВ

Зміст статті

Присвячується
Осипові Зинкевичу (1925-2017) -
найстаршому молодому українцеві

To Osyp Zinkewych (1925-2017) -
The oldest young Ukrainian

 

 

 

Друга частина

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ ХОКЕЙНИХ ТЕРМІНІВ

упорядкували В'ячеслав Завальнюк і Петро Фединський

Михайло Дуб'як - редактор

 

Part Two

Ukrainian-English Hockey Glossary

Compiled by Peter Fedynsky and Vyacheslav Zavalniuk

Michel Dubyak, Editor

 

 

 

© 2018